Hjem

Reason AS


Reason AS er et it-konsulentselskap med 1 konsulent. Jeg er utdannet sivilingeniør og tar på meg oppdrag innenfor systemutvikling. Jeg har over 15 års erfaring med design, utvikling og vedlikehold av forretningskritiske løsninger basert på java. Fra de ulike prosjektene er jeg vant med roller som arkitekt, teknisk prosjektleder, utvikler og rådgiver.



reason: fornuft, tenkeevne, forstand; årsak, rett, rimelighet; gjøre fornuftsslutninger; resonnere, tenke, overveie, argumentere, drøfte; dømme, slutte;

Reason.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use